06-28 53 66 94 info@focus-coaching.nl

Gun je kind meer geluk en meer zelfvertrouwen dankzij positieve bekrachtiging. Equine Assisted Coaching helpt je kind om meer inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten. Je kind komt meer in zijn of haar kracht te staan en krijgt concrete handvatten en vaardigheden mee om anders om te gaan met lastige situaties en emoties.

9

Meer inzicht in de eigen kwaliteiten

Veel kinderen kunnen extra ondersteuning gebruiken, op school, thuis of in de sociale interactie. Bijvoorbeeld meer structuur, beter leren communiceren en afstemmen op de ander, meer inzicht in zichzelf, de eigen kwaliteiten maar ook de ontwikkelpunten. 

9

Nieuwe vaardigheden om anders om te gaan met moeilijke situaties en emoties

Concrete handvatten om moeilijke situaties of emoties beter te kunnen hanteren en er anders mee om te gaan. Emotieregulatie.

9

Meer zelfvertrouwen, meer weerbaarheid

Ontwikkeling ik-sterkte. Meer vertrouwen in de eigen aanpak, meer zelfredzaamheid en in staat om zelfstandig oplossingen te bedenken. Beter in staat grenzen aan te geven. 

“Bij mij mogen kinderen zijn wie ze zijn.

Een gelukkiger kind!

Soms loop je in de opvoeding tegen problemen aan. Het gaat allemaal niet lekker thuis of op school. Het kind zit niet lekker in zijn of haar vel, heeft een laag zelfbeeld of moeite met structuur en emoties. Als liefdevolle ouder gaat dat je aan het hart en wil je je kind helpen. Soms is het moeilijk voor kinderen om te praten over wat zij voelen en ervaren. Met behulp van de inzet van paarden wordt dit veel gemakkelijker. Bovendien zijn de kinderen lekker in de buitenlucht en gaan dankzij het paard of de pony meer ontspannen.

Op een speelse en gelijkwaardige manier gaan ze leuke oefeningen en activiteiten uitvoeren, samen met een paard of pony. Hierbij wordt veel zichtbaar en kan worden gewerkt aan oplossingen. Ik werk met sterke positieve bekrachtiging. Het doel is om het kind een stevigere basis mee te geven. In de sessies leert het kind vaardigheden die helpen om meer zelfredzaam te worden en beter om te kunnen gaan met emoties en lastige situaties. Het kind krijgt een positiever zelfbeeld en wordt gelukkiger.  

Hoe gaan we te werk? 

Er wordt gewerkt vanaf de grond. Er is geen ervaring met paarden of pony’s nodig. Op een speelse manier worden activiteiten uitgevoerd met en zonder de paarden en of pony’s. Er is voor de kinderen veel vrijheid. De focus ligt op plezier. 

  • Paarden geven heldere feedback. Door de interactie met de paarden of pony’s worden patronen snel duidelijk. 
  • Ik zal in objectieve bewoordingen aangeven wat er opvalt in de interactie met het paard of de pony en zal vragen stellen die aanzetten tot reflectie.
  • Met het paard of de pony kan vervolgens worden geëxperimenteerd met een andere houding en ander gedrag in een emotioneel veilige omgeving.
  • Er ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen.

Paarden oordelen niet. Ook ik heb een open houding. Het wordt geen les, geen praatsessie. Het kind gaat voelen en ervaren. De inzichten die op deze manier worden opgedaan, hebben meer effect dan inzichten opgedaan met praten. Coaching met paarden kan tot echte doorbraken leiden en werkt snel en effectief.

Systeem 
Een kind maakt deel uit van een systeem: het gezin, de omgeving. Meerdere factoren zijn van invloed op de ontwikkeling. Ik houd hier in de coaching rekening mee en betrek ouders of verzorgers en in overleg met hen eventuele behandelaars bij het coachingstraject. Dit om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen. Wanneer het kind zich ontwikkelt, is het belangrijk dat de ouders hierop afstemmen. Dit om te voorkomen dat jullie teruggevallen in oude patronen.  

Kinderen nemen vaardigheden en inzichten mee waar ze ook later in hun leven profijt van zullen hebben.

Kinderen ten volle zien en begrijpen en hen zo gelukkig mogelijk maken is mijn passie.

Als kind heb ik een goede basis, liefde en goede normen en waarden meegekregen. Samen met mijn twee broers had ik het geluk om te mogen opgroeien met veel ruimte en diverse dieren, waaronder natuurlijk mijn eerste eigen pony op 11 jarige leeftijd. Voor mij een droom die uitkwam. Ik besef hoe belangrijk dieren zijn in ons leven en ook in het leven van een kind. Hoeveel liefde, steun en plezier we met hen kunnen delen en hoeveel avonturen je samen kan beleven. Hoe belangrijk zij ook zijn in de ontwikkeling van een kind.

Ondanks dat mijn ouders het beste met ons voor hadden, voelde ik me niet altijd gekend en begrepen. Dit komt doordat ik een kind was dat veel oppikte in haar omgeving. Ik was intuïtief en ook toen al begaan met anderen. Mijn ouders begrepen mij hierin helaas niet altijd even goed. Begrepen niet waarom ik iets belangrijk vond. Ik heb dit ervaren als frustrerend en het zorgde soms voor spanningen thuis. Ik weet dan ook heel goed hoe belangrijk het is om gehoord en gezien te worden. Hoe belangrijk voor je ontwikkeling en zelfvertrouwen het is om in je kracht te staan en helemaal jezelf te mogen zijn. Als die basis er op jonge leeftijd al is, dan is dat een krachtige factor voor succes en geluk later in het leven. Dit geldt voor alle kinderen met of zonder label. Ik heb een open houding en wil kinderen niet belasten met hun eventuele diagnose. Bij mij mogen ze zijn wie ze zijn,

Ervaring
Ik heb mij gespecialiseerd tot kindercoach bij een erkende post HBO opleiding Equine Assisted Kindercoach (Keulseweg). Daarnaast help ik al geruime tijd mee bij de Prins Willem Alexander Manege in Amsterdam in de lessen voor ruiters  met een beperking (kinderen en volwassenen). Bijzonder leuk en dankbaar om te doen! Dankzij mijn opleiding en ervaring kan ik kinderen helpen met onder andere ADHD, ADD, autisme, een licht verstandelijke beperking en hooggevoeligheid (HSP). Ik merk dat er vaak hooggevoelige kinderen op mijn pad komen. Vanuit mijn eigen ervaring ben ik goed in staat hen te begrijpen. 

Ik heb een natuurlijke klik met kinderen, ze vinden me heel aardig en ze voelen zich veilig bij me en snel op hun gemak. Een coachingssessie bij mij, samen met een paard of pony, is voor het kind  een moment om helemaal zichzelf te kunnen zijn en tot rust te komen. Maar ook om lol te hebben en sterker en gelukkiger te worden. Ik gun het ze zo! 

Uw kind kan in een veilige omgeving even helemaal ontspannen,
nieuwe energie en meer zelfvertrouwen opdoen.

Ervaringen van mijn klanten

Mijn dochter heeft nu een aantal coaching sessies bij Daphne gehad en zowel mijn dochter als ik zijn daar heel enthousiast over.

De coaching bij Daphne met haar paard Carlitos helpt mijn dochter om meer in zichzelf te verankeren, meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen en werkt merkbaar aan haar zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

De koppeling naar de praktijk en hoe mijn dochter de verkregen inzichten kan toepassen in de omgang met mensen en situaties is heel fijn en mooi.

Daphne ervaar ik als een zeer betrokken en zorgvuldige coach. Steeds zijn de oefeningen goed afgestemd op mijn dochter. Daphne heeft een open en respectvolle houding en er is steeds ruimte voor overleg en uitwisseling.  Hierdoor voel ik mij als moeder ook heel betrokken in het proces.

Ik zie mijn dochter groeien en steviger worden, en daar word ik als moeder heel blij van.

Els de Bruijn – de Rooij

Lerares basisonderwijs

Mijn dochter en ik vonden het erg leuk en leerzaam. We hebben er nog lang over na gekletst. Was erg interessant.

Karlijn, moeder van Lieke

Maak een afspraak voor een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek.

Samen bekijken we wat jullie wensen zijn en wat ik daarin kan betekenen.

Zelfvertrouwen

Voor zowel de ouders als het kind als voor jullie samen. Vertrouwen in de eigen aanpak. Je kwaliteiten kennen en daarin rust vinden. 

Weerbaarheid

Grenzen aangeven. In balans zijn. Goed kunnen communiceren.

Oplossingen!

Anders omgaan met moeilijke situaties of emoties thuis door in de coachsessies te hebben ervaren wat wel en wat niet werkt. Heldere inzichten en tools.

Focus – Coaching met paarden staat voor een positieve en persoonlijke benadering. Na een eerste sessie merk je al effect! Er is geen wachtlijst en je hebt geen doorverwijzing nodig dus je kunt snel terecht.

* De trainingen Ponypower voor Kids en Paardenkracht voor Pubers zijn een landelijk concept en worden met veel enthousiasme ontvangen. Kijk voor meer informatie op Ponypower voor Kids en Paardenkracht voor Pubers en bekijk de video. Voor deze trainingen werk ik samen met Margriet van Equimar. Zij heeft veel ervaring met kinderen en is gecertificeerd Equine Assisted Coach. Wij zijn beiden aangesloten bij beroepsorganisatie CAT en staan daarmee garant voor een professionele dienstverlening.

Veelgestelde vragen

Heeft mijn kind ervaring nodig met paarden?

Nee, er wordt niet op de paarden of pony’s gereden. We werken op de grond, naast het paard of de pony. 

Mijn kind is bang voor paarden, is dat een probleem?

Nee, we starten met een kennismaking met het paard of de pony en bouwen het vertrouwen langzaam op. De paarden en pony’s zijn gewend aan kinderen en geselecteerd op hun betrouwbare en vriendelijke karakter.  

Gaat de sessie met slecht weer door?

In principe wel maar we doen het in overleg, Als het stortregent of echt te koud is of als er sneeuw ligt is het waarschijnlijk voor iedereen fijner om een beter moment te kiezen. Indien gewenst kan worden uitgeweken naar een overdekte locatie. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. 

Gaat de sessie met slecht weer door?

In principe wel maar we doen het in overleg, Als het stortregent of echt te koud is of als er sneeuw ligt is het waarschijnlijk voor iedereen fijner om een beter moment te kiezen. Indien gewenst kan worden uitgeweken naar een overdekte locatie. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. 

Moet mijn kind speciale kleding of schoenen aan?

Advies is om rekening te houden met de weersomstandigheden. Open schoenen en slippers worden niet geaccepteerd. Er wordt gecoacht op zand of op gras. Trek bij natte weersomstandigheden laarzen aan of schoenen die vies mogen worden. 

Gun jezelf, je kind en je gezin een gelukkiger leven. Weet en ervaar hoe jullie dat samen kunnen bereiken.

Concrete handvatten en oplossingen voor ouders en kind.